Kedves Látogató!

Kisebb kár érte és úgy érzi, hogy nem éri meg pereskedni? Nincs pénze pereskedni? A Pertárskereső.hu ebben segít. Keressen károsult társakat! A TV Ügyvédje riportereként többezer esetben tapasztaltam, hogy nem tudott “győzni az igazság”. Miért? Részletek...

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A www.pertarskereso.hu oldal használata ingyenes.

A honlap célja és rendeltetése, hogy károsulttársak egymásra találását elősegítse azzal a céllal, hogy közösen érvényesíthessék érdekeiket, tehát peres eljárás egyéni kezdeményezése előtt vagy elkerülése céljából az érintettek kapcsolatba léphessenek egymással, észrevételeiket, javaslataikat a fórum segítségével egymással megoszthassák. Mindez nem feltétlenül eredményez jogi értelemben vett pertársaságot, annak létrehozása és egy adott per kezdeményezése az érintettek döntésének függvénye.

A honlap Üzemeltetője ezt a folyamatot tudja segíteni azáltal, hogy a felhasználó kérésére az adott témában jártas szakértőt vagy ügyvédet ajánl, illetve közzéteszi az adott témával kapcsolatban keletkező információkat.

Felhasználás

A honlap használatával (témaindítás, pertársasághoz csatlakozás, hozzászólás) a felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. A Feltételek mindenkori változtatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges változásokról felhasználóink külön értesítést nem kapnak, a mindenkor hatályos és archivált feltételek a honlapon olvashatóak.

A honlap tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak, a közzétett állásfoglalásokat az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel teszi közzé, és ezek tartalmáért felelősségét kizárja.

Témaindítás

 Károsulttársat keresni, tehát új témát indítani az „Új témában keresek károsult társakat” hivatkozásra kattintva választott felhasználóneve, e-mail címe, a téma címének megadása és rövid leírása után a „beküldés” pontra kattintva tud. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a beküldött információk moderálást követően jelennek meg a honlapon, amely a beküldött információ módosításával (rövidítés, adatok kitörlése stb.) járhat. A végleges, közzétett szöveggel kapcsolatos észrevételeit e-mailben jelezheti az Üzemeltetőnek. A témaindító felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a téma lezárását követően e-mail címe átadásra kerül témához csatlakozottak részére kapcsolatfelvétel céljából. Az indított témát a témaindító felhasználó kérésére az Üzemeltető törli vagy módosítja. A témaindítás nem jelent jogi értelemben pertársaság létrehozására irányuló felhívást vagy kötelezettséget; annak megalakításáról az érintettek saját belátásuk szerint a későbbiekben dönthetnek.

Csatlakozás

Egy adott pertársasághoz e-mail címe megadásával tud csatlakozni. Egy adott témában a csatlakozás lehetősége mindaddig nyitva áll, amíg azt a kezdeményező nem kéri lezárni. A csatlakozó felhasználó adatai elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a csatlakozási felhívás (téma) lezárását követően e-mail címe átadásra kerül téma kezdeményezője részére kapcsolatfelvétel céljából. A csatlakozás nem jelent jogi értelemben pertársaság létrehozására irányuló felajánlást vagy kötelezettséget; annak megalakításáról az érintettek saját belátásuk szerint a későbbiekben dönthetnek. A „lezárva” megjegyzéssel ellátott témákhoz nem lehet csatlakozni, ugyanakkor a felhasználónak lehetősége van hasonló vagy azonos tárgykörben témát indítani.

Regisztráció ügyvédeknek

Amennyiben a honlapon közzétett témák bármelyike iránt szakmailag érdeklődik, ezt neve és e-mail címe kötelező megadásával jelezheti az Üzemeltető felé. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a kapcsolatfelvételre vagy annak mellőzésére. Az ügyvédi regisztráció nem minősül jogi tanácsadás vagy ügyfélszerzés iránti ajánlattételnek.

Fórum moderálási szabályzat (hozzászólások, fórumbejegyzések)

A www.pertarskereso.hu fórum használatához előzetes regisztráció nem szükséges. A fórum használatával a felhasználó feltétel és fenntartás nélkül elfogadja a jelen szabályzatot.

A www.pertarskereso.hu fórumaiban szereplő hozzászólások az adott (regisztrált) felhasználók személyes véleményét tükrözik, azok tartalmáért a honlap Üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. A hozzászólások közzétételük előtt moderálásra kerülnek. A hozzászólás közzétételét követően a felhasználó a honlap szerkesztőjének küldött e-mailben kérheti hozzászólása törlését. A felhasználó a fórum használatával egyúttal feljogosítja a fórum Üzemeltetőjét a tartalom szabad tárolására, módosítására, szerkesztésére vagy végleges törlésére is.

Adatvédelem

A honlap „pertársasághoz csatlakozás” szolgáltatását felhasználóink email címük megadásával tudják igénybe venni. Hozzászólás közzétételéhez egy szabadon választott felhasználói név és egy érvényes email cím megadása szükséges. A témaindítással, csatlakozással, illetve hozzászólás elküldésével a felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez, valamint témája, illetve hozzászólása moderálásához és közzétételéhez. A honlap Üzemeltetője a megadott adatokat kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban válaszadás, látogatottsági statisztika és moderálás céljából kezeli és tárolja, amelyhez a felhasználó hozzászólása elküldésével hozzájárul. A megadott adatokat a honlap Üzemeltetője a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, célhoz kötötten kezeli.

A honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adat fájlok (‘cookie’) kerülnek a felhasználó számítógépére. Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap további értesítést. Az adat fájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adat fájlok az honlap üzemeltetőjéhez kerülnek. Az adat fájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről napló-fájl készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a napló-fájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérésére az Üzemeltető törli, illetve megsemmisíti.

Netikett

A hatályos jogszabályok rendelkezéseibe ütköző, illetve a honlap rendeltetésével nem összeegyeztethető, illetve erkölcsi-etikai szempontból nem elfogadható (pl. reklám, becsmérlés) hozzászólások indoklás és előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek.

Megengedett:
- egyes termékek kereskedői, szolgáltatások nyújtói elleni jogvitában álláspontot kifejteni észérvek és korrekt, megalapozott tények alapján
- mások figyelmébe ajánlani olyan termékek, szolgáltatások jellemzőit, illetve azok forgalmazásának, nyújtásának körülményeit amelyek aggályosnak vélnek az ok és körülmény megjelölése mellett

Tilos:
- a honlap/fórum kereskedelmi célú használata (pl. reklám közzététele)

- személyes (elérhetőségi) adatok közzététele (pl. név, telefonszám vagy lakcím feltüntetése)

- felhasználónévben bármilyen cégre, termékre, vagy kereskedelmi célú honlapra utalás
- obszcén nyelvezet használata, szexuális szolgáltatás kínálása

- sértő, diszkriminatív megjegyzés nemzeti, etnikai, vallási, szexuális és egyéb kisebbségekkel kapcsolatban
- agresszióra buzdítás, fenyegetőzés, megfélemlítés

A fenti Netikett szabályokba ütköző hozzászólásokat, illetve felhasználóneveket a honlap szerkesztője jogosult eltávolítani.

A honlap Üzemeltetője kizárja felelősségét a hozzászólásokban közzétett tartalomért.

Szerzői jog

A www.pertarskereso.hu honlap tartalmának szerzői joga – eltérő megjelölés hiányában, illetve a felhasználói hozzászólások és szakértői szakmai tanácsok kivételével – a honlap Üzemeltetőjét illeti meg.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (pl. állásfoglalások, cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A www.pertarskereso.hu oldalról származó információk kereskedelmi célú felhasználása, bármilyen formában történő tárolása, megváltoztatása, hivatkozása vagy ismételt megjelentetése előtt kérje a honlap Üzemeltetőjének engedélyét.

Impresszum

A honlap Üzemeltetője a Tévések.hu Bt. 1023 Budapest Zsigmond tér 10